Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng dẫn NAT dữ liệu SQL Server xài nhiều máy (MitaProV1)
Hướng dẫn cài đặt SQL 2005 cho phiên bản MitaProV1
HDSD Phần mềm tuần tra bảo vệ
Video hướng dẫn phần mềm MitaProV2 (Data Access)
Video hướng dẫn phần mềm MitaProV1
HDSD phần mềm chấm công Mitaco 5V2
Phần mềm điều khiển từ xa TeamViewer
HDSD máy chấm công màn hình trắng đen
HDSD Máy Chấm Công Thẻ Giấy UMEI Ne-5000, Ne-6000, CD-9820
HDSD Máy Chấm Công Thẻ Giấy Ronald Jack RJ2200A & RJ-2200N
HDSD phần mềm tiếng Anh Attendance Management
HDSD phần mềm MITAPROV2