HENRY HL-2100 UV

Loại: Máy đếm tiền

Giá

:

Liên Hệ

Liên Hệ Mua Hàng :

Tel: (028) 3984 5594 – 3984 5595 – 0917 509 644

 

Máy đếm tiền mới nhất HL-2100 UV

* Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền

*  Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài

* Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu.

* Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer

Máy đếm tiền HENRY HL-2100 UV